top of page

Front bygg Rogaland er godkjent lærebedrift

 
 

Front Bygg ser på det å være lærebedrift som positivt fordi vi får være med å utdanne nye fagarbeidere og vi bidrar til å sikre fremtidig kompetanse i faget vårt.

Det er også en fin mulighet til å rekruttere nye fagarbeidere til videre arbeid i bedriften.

 

En lærling kan komme med nye tanker og ideer og bidra positivt til arbeidsmiljøet. Front Bygg Rogaland mener det er viktig å inkludere lærlingen i det sosiale fellesskapet på jobben.

En viktig oppgave som lærebedrift er å gi opplæring i den nasjonale læreplanen i faget. Det er viktig at lærlingen får kontinuerlig veiledning og vurdering for å kunne utvikle seg. Vi ønsker selvfølgelig at lærlingen er best mulig forberedt til svenneprøven.

IMG_0045.JPG

Sebastian Lorentzen

 
 
IMG_0010.JPG

Karsten Hackmann

 
 

Karsten Hackmann er 18 år og har per januar 2022 vært lærling hos oss i et halvt år. Han har gått byggfag på Gann videregående skole og fikk læreplass like etter. Han sier at yrkesvalget har vært klart siden han gikk på ungdomsskolen. Karsten tilføyer at det er mulig han har blitt noe påvirket av faren sin som også er utdannet tømrer. Karsten trives godt og er spesielt glad for variasjonen i arbeidet til en tømrer. Selv en vindfull januardag når temperaturen vipper rundt frysepunktet synes han det er greit å ha utearbeid. Han sier han holder varmen med å jobbe. 

Sebastian Lorentzen er 22 år og har allerede et fagbrev som biloppretter. Etter ett år i militæret i nord fant han ut at han ville gå en ny vei. Han mener det ble litt for ensformig for ham å jobbe i samme garasje dag etter dag. Som lærling i Front Bygg Rogaland får han variasjon i arbeidsdagen. Han får bli med på alle typer arbeid, både innendørs og utendørs. Han mener det er mye erfaring og kompetanse hos kollegene som bidrar til god lærdom for ham som lærling. På fritiden trener han fotball på A-laget til Riska IL 3-4 ganger i uken, og ønsker også en aktiv jobb.

bottom of page