SR bank Dom

Oppbygging av nye møterom og toalettkjerner.

toalettkjerner.