top of page

Gannparken

 

Rehabilitering av fasader.

Her har Front Bygg Rogaland revet eksisterende kledning og lekter. Det er montert ny vindsperre, etablert ny og bedre lufting og montert ny kledning, samt nye vinduer og balkongdører.

bottom of page